“A&T Europe” s.p.a. е  една от водещите  световни  компании  в сферата на оборудването за басейни и аквапаркове.

Фирмата притежава и поддържа ISO 9001 от 1994 година. На български пазар тя е от 1968 год., когато доставя инсталациите за 2 басейна в Евксиноград.

Основните дейности на фирмата са:

1. Производство на пълната гама компоненти за  пречиствателни инсталации за басейни и водни огледала.

2. Цялостен инженеринг - проектиране, производство, доставка, строителство и монтаж на аквапаркове.

3. Цялостен инженеринг - проектиране, производство, доставка, монтаж, оборудване и строителство на басейни за Италия.

4. Производство на  метални панелни  басейни, фабрично облицовани с фолио.  Това е защитен патент на фирмата.

“A&T Europe" s.p.a. е член на Световната федерация на аквапарковете и има значителен дял на пазара в Европа, Азия, Северна Африка и Южна Америка. Нейно дело са редица съвременни аквапаркове.

Съоръженията и материалите  на “A&T Europe” s.p.a. са сертифицирани от “Det Norske Veritas” – офисът, базиран в Милано.

Фирма “Хабитат Интернешънъл“ ООД е ексклузивен представител за България  на  “A&T Europe" s.p.a.  от 1992 г.

Ние Ви предлагаме разработване на идейни и работни проекти, необходими за реализирането на един басейн: архитектура, строителна конструкция, ВК-технология, ЕЛ-технология.

В практиката се е налагало най-често да разработваме задължителните части “ ВК-технология” и “ЕЛ-технология”, както и заданията до другите проектанти – архитект, конструктор, ЕЛ, ВК и ОВК, за да се осигури максимална информация за всички проектанти и точни данни за необходимите инженерни връзки, осигуряващи нормалната работа на инсталацията на басейна.

Предлагаме всички консултантски услуги, необходими предимно за архитекти, имащи малък опит с басейните. Добре е още в идейната фаза на архитектурния проект инвеститорът или архитектът да потърсят необходимата информация, за да се избегнат неблагополучия, свързани с мястото и самата архитектура на филтърните помещения.  Можем да Ви помогнем като Ви предоставим богат набор реализирани проекти, идейни разработки, схеми и форми на басейни, важни детайли и т. н.

Нашите основни проектанти - строителни, ЕЛ и ВК инженери имат над 20 – годишен опит по отношение на басейните.


Разполагаме с монтажни бригади, осъществяващи ВК и ЕЛ монтаж на оборудването. Монтажниците са задължени стриктно да спазват работните чертежи и да се консултират с проектантите при всеки монтажен проблем, излизащ от проектното решение поради промяна на конструкцията или друга причина, независеща от фирмата. Преди предаване на обекта в експлоатация,  нашите монтажници задължително провеждат 72 - часовите проби на инсталациите, както и обучението на експлоатационния персонал.

Монтажните бригади осигуряват и периодичното сервизиране на инсталациите /когато има сключен съответен договор/ и отстраняват дефектите, появили се в гаранционния срок. Когато има сключен договор,  те са хората, които осъществяват и извънгаранционната поддръжка.


Съоръженията, материалите и химикалите на “A&T Europe” s.p.a. са сертифицирани от “Det Norske Veritas”, офиса базиран в Милано. Това е част от големия сертификационен и консултанстски институт популярен като “Северния Веритас”, за разлика от френското “Бюро Веритас”. Фирмата е създадена през 1864 година в Норвегия, в момента има над 300 офиса базирани в над 100 държави с 5800 работни места.