“LITOKOL”S.p.A.  е фирмата с повече от 40 – годишен опит, обновяваща и разширяваща непрекъснато производството си, притежаваща високопроизводителни линии,  съвременно оборудвани лаборатории, престижни и елегантни офиси, високо квалифициран производствен и технически персонал.  Завладяла е с успех пазарите в Европа, Азия и Америка.

"LITOKOL” S.p.A. е производител на:

  • лепила за керамични плочи и плочи от естествен камък;
  • материали за подготовка на повърхности, преди полагане на плочи;
  • лепила от синтетични смоли;
  • материали за фугиране и почистване на керамични плочи;
  • уплътнители и пълнители;
  • специални продукти за влагане в строителството – добавки, праймери, хидроизолационни обмазки, специални готови мазилки, ремонтни разтвори, антикорозионна защита за арматура, лепила за паркети.

Качеството  на продуктите се базира не само на най-съвременните технологии на производство, но и на изключително прецизния  контрол върху постъпващите суровини и готовите продукти. Системата за качество на управление е в  съответствие  с UNI  EN  ISO 9001, а научните изследвания и развойна дейност се извършват  по хармонизираните Европейски стандарти.  В тази дейност екипът  на LITOKOL си сътрудничи и с различни академични институции и изследователски институти в Италия.

„Хабитат Интернешънъл“ ООД  е основен  партньор  на “LITOKOL” S.p.A  за Българския пазар  от 1994 г.